Consultants


Voor een goede assessmentpraktijk is het nodig dat deelnemers aan een assessment worden beoordeeld door meerdere observatoren. Daarnaast maakt het flexibel inspelen op klantwensen (branche ervaring, optimale match met opdrachtgever, korte doorlooptijden) het wenselijk met meerdere associates te werken. De aan LOS assessments verbonden A & O psychologen zijn zeer divers qua werkervaring en specialisme. Gemeenschappelijke deler is de passie voor het vak, ruime ervaring in meerdere bedrijfsomgevingen, aandacht voor zowel opdrachtgever als deelnemer en flexibiliteit.

 

Klik op een consultant voor meer informatie

 

mr Rex Franzen Eigenaar en senior assessmentconsultant

drs Annemarie Aarnoutse Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

drs Marieke Sanders Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

drs Annette Mol psycholoog NIP

drs Gerke Kappert psycholoog NIP

drs Vincent van der Heijden Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Marieke Bult Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Martine Wenting psycholoog NIP

×

mr Rex Franzen Eigenaar en senior assessmentconsultant

Sinds ik in 2011 met het label LOS-assessments ben begonnen (als voortzettting van de assessmentpraktijk van de Boertiengroep) stond mij voor ogen dat ik samen met andere assessment professionals aan een dynamisch bedrijf wilde bouwen. Geen ‘wasstraat’ waar deelnemers met een min of meer standaardprogramma worden getest. De klantvraag staat centraal en dat vertaalt zich ondermeer in een rapportage die recht doet aan de behoefte van de klant en het inrichten van een specifiek en individueel programma. Ik kan daarbij putten uit bijna 25 jaar assessmentervaring bij een drietal (bedrijfspsychologische) bureaus, variërend van internationaal tot MKB georiënteerd. Ook non profit organisaties heb ik vaak mogen servicen. Voorop staat het voorkomen van routine, daar heb ik een hekel aan en dat houdt me scherp; ook na al die jaren.

 

Centraal in mijn werkervaring staat het domein arbeid. Waar in het begin van mijn loopbaan de instrumentele HR en proces gerichte aspecten voorop stonden, ligt het accent sinds pakweg 15 jaar op advisering aan organisaties om het menselijk presteren daarbinnen te versterken om daarmee organisaties helpen beter te worden dan ze al zijn.

 

 

Ervaring met en in verschillende rollen
Ik heb bij vijf organisaties verschillende rollen vervuld: HRD business partner, managing consultant, BU manager, assessmentconsultant en – langer geleden- arbeidsrecht adviseur. Sinds 2007 ben ik zelfstandig en put ik actief uit al die ervaringen. Als eigenaar van FranzenConsult (voor HR advisering) en LOS-assessments opereer ik afhankelijk van de klantvraag als expert, HR sparringpartner, loopbaancoach of –wat ik zelf erg leuk vind- als ‘architect’ van MD trajecten. Ik kan me daarbij helemaal uitleven in het op maat schrijven van (complexe) simulaties bestemd voor een MT, middenkader-managers of specialisten om daarna collectief met de uitkomsten van zo’n development center aan de slag te gaan. Het optreden als rollenspeler die meer doet dan acteren, is iets waar mijn ervaringen bij tientallen organisaties die ik van binnen uit heb leren kennen goed bij van pas komen.

 

Opleidingen en certificering
Naast praktijkervaringen weet ik mij als professional gesteund door een degelijk theoretisch kader. Ik ben gecertificeerd OPQ en Reflector big five gebruiker, naast beroepsgerichte opleidingen. Ook heb ik mijn 4 tp aantekening (kwaliteitsgarantie voor het uitvoeren van assessments). Ik neem deel aan intervisiebijeenkomsten (NVO2, NIP en NVP) en zorg ervoor dat ik op die manier bij blijf.

 

×

drs Annemarie Aarnoutse Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

De psychodiagnostiek maakte al een belangrijk deel uit van haar afstudeerrichting Persoonlijkheidspsychologie (Leiden). Zij is na 30 jaar in assessment en psychologische testen nog steeds nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en de rol die persoonlijkheid, kwaliteiten en capaciteiten daarin speelt. Haar werkterrein is altijd de arbeids- en organisatiemarkt geweest: Selectievraagstukken bij overheidsorganisaties, het opzetten van werving en selectieactiviteiten en assessmentonderzoeken voor selectievragen, loopbaanontwikkeling en -advies. Zij heeft dan ook een schat aan ervaring en kennis (oa bij Ernst & Young, RPD) en opgedaan. Elk assessmentonderzoek is voor haar weer een uitdaging om een goed inzicht te krijgen in iemands drijfveren en talenten en die helder te formuleren in het licht van de vraagstelling zodat betrokkene er ook daadwerkelijk wat mee kan. Als persoon is zij te typeren als consciëntieus, enthousiast en gedreven.

×

drs Marieke Sanders Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Na haar conservatoriumstudie was zij geruime tijd actief als pianodocent. Intussen studeerde zij cum laude af als arbeid- en organisatiepsycholoog. In die hoedanigheid deed zij een brede ervaring op, o.a. als arbeids- en organisatiedeskundige in het Arbo-werkveld. In deze fase behaalde zij tevens haar titel Master of Work & Organisation (MWO). Het accent van haar activiteiten lag op organisatieonderzoek in relatie tot het welzijn van medewerkers, het geven van trainingen in het omgaan met stress, timemanagement en verzuimbegeleiding. Later in haar loopbaan verlegde zij haar activiteiten vooral naar individuele trajecten, zoals assessment, coaching en loopbaanbegeleiding. Uiteindelijk gaat het er voor haar om dat kwaliteiten van mensen zodanig worden ingezet dat zowel de persoon zelf als de organisatie daar optimaal plezier van heeft. Als coach heeft zij tevens een eigen praktijk waarin zij gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met onzekerheid en faalangst in hun werk.

×

drs Annette Mol psycholoog NIP

Als A&O psycholoog geeft het Annette voldoening als zij ziet dat mensen en organisaties op een vooral plezierige wijze zoveel mogelijk uit zichzelf en elkaar halen en zo samen beter worden. Als adviseur, assessor, trainer, coach of gespreksleider draagt zij hieraan graag haar steentje bij, zoveel als mogelijk vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Hierbij zet zij haar mix van analytische, empathische en enthousiasmerende kwaliteiten in. Daardoor kan zij vaak net even het verschil maken waar het gaat om mensen enthousiast en “in beweging” krijgen. Naast haar uitgebreide werkervaring in de rol van adviseur voor zowel Profit als Non-profit organisaties, beschikt Annette ook over ervaring in verschillende (commerciële) functies binnen diverse organisaties. Dit maakt dat zij vlot schakelt met mensen uit uiteenlopende ‘takken van sport’.

×

drs Gerke Kappert psycholoog NIP

Zij werkte een aantal jaren als psycholoog in de assessmentpraktijk van de Boertiengroep als collega van Rex Franzen, de oprichter van LOS-assessments. Gerke vindt het leuk om mensen in hun kracht te laten komen, development centres en discoverycentres hebben daarom haar bijzondere voorkeur. Vanuit haar eigen bureau richt zij zich daarom op coachings en beroepskeuze vraagstukken. Ontdekken wat mensen leuk vinden en ze ondersteunen bij het maken van belangrijke loopbaankeuzes, dat is wat Gerke boeit. Uiteraard hoort daar ook een gedegen diagnose bij, zorgvuldigheid en aandacht voor de kandidaat staat bij Gerke voorop. Als mens is ze te typeren als vrolijk, makkelijk aansluitend bij een verscheidenheid aan mensen en ze durft mensen te confronteren. Zaken scherp stellen helpt mensen de goede keuzes te laten maken.

×

drs Vincent van der Heijden Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie; zijn expertise, op- en uitgebouwd vanuit de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie, ligt daar waar mens en organisatie elkaar ontmoeten. Klantgericht, integer, analytisch, inzichtgevend en kwaliteitsbewust zijn kwalificaties die hem en zijn manier van werken typeren.
Voordat hij in 2002 bij Schouten & Nelissen aan de slag ging, eerst als Trainer / Adviseur, later ook als Coördinator van het mede door hem vormgegeven Testcentrum ‘Talent in Zicht’, heeft hij bij een tweetal kleinschalige HR – adviesbureaus en een re-integratiebureau gewerkt. Voordat hij begin 2013 de overstap maakte naar het zelfstandig ondernemerschap van waaruit hij actief is op het vlak van assessment, (loopbaan)coaching, training en HR- en organisatieadvies, was hij aan FunktieMediair verbonden als Senior Consultant Assessment & Development. In de loop der jaren heeft hij voor en met een breed scala aan organisaties en mensen gewerkt in uiteenlopende branches. Hoewel er veel verschillen te ontdekken zijn, staat het samenspel tussen mens en werk telkens centraal als het gaat om de vraag en zoektocht naar en borging van succes. En daar levert hij vanuit zijn vakmanschap graag zijn bijdrage aan.

×

Marieke Bult Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Marieke’s eigen ontwikkeling is door haar werk- en levenservaring in binnen- en buitland divers geweest. Die diversiteit en brede ervaring zijn merkbaar en hebben het voor haar mogelijk gemaakt een groot arsenaal aan inzichten en technieken te integreren tot een onderscheidende aanpak. De toepassing van o.a. Selectie- en Ontwikkelassessments , Psychologie, Managementtheorieën, NLP (neurolinguïstisch programmeren) en RET (Rationeel Emotieve Training), in combinatie met Oosterse technieken op het gebied van emotionele en mentale stabiliteit kenmerken haar aanpak. Daarmee verschilt deze van traditionele begeleidingsstijlen die focussen op ontleding en micromanagement van problemen en richt zij zich op mogelijkheden, oplossingen, krachten, kwaliteiten en stabiliteit, dwars door beperkende patronen heen. Door mensen echt te raken laat zij je ervaren waar je daadwerkelijke invloed en vrijheid liggen – en waar ook niet.
(Niet alleen resultaten, prestaties, creativiteit en samenwerking staan in haar benadering centraal, maar ook onderwerpen als persoonlijk leiderschap, bezieling, gezondheid en ‘mindfulness’, welke hieraan een belangrijke impuls geven.)
Via deze geïntegreerde benadering, die zowel mens- als resultaatgericht is, worden organisaties van directie- tot medewerkerniveau daadwerkelijk ondersteund bij het ontwikkelen en bereiken van hun potentieel en ambities.

De kennis die Marieke toepast is opgebouwd vanuit haar (master-)studies Arbeids- & organisatie- en Sociale Psychologie, haar jarenlange ervaring als assessment & developmentpsycholoog en (executive) coach en haar internationale opleiding en ervaring op het gebied van mindfulness based training (in Azie – waar zij jaren gewoond heeft, Europa en Amerika), speciaal voor leiders en professionals.

×

Martine Wenting psycholoog NIP

Martine ontdekte het vak van arbeids- en organisatiepsychologie, vanuit haar veel eerder ontdekte passie voor mensen en ontwikkeling. Zij gelooft dat mensen meer kunnen dan zij zelf voor mogelijk houden. Met haar werk als assessmentpsycholoog, (team)coach en trainer daagt zij mensen uit tot een wezenlijke verandering in denken en doen. Meer inspiratie en energie halen uit het werk, is waar zij voor staat. De match tussen persoon en werkomgeving is waar zij in haar assessments kritisch naar opzoek gaat, vanuit haar overtuiging dat dit zowel deelnemer als organisatie dient. Zij brengt talent in beeld en geeft concrete adviezen over het versterken of verder ontwikkelen van competenties. Zij is ervan overtuigd dat mensen zo echt het verschil maken in een organisatie en zij het onderscheidend vermogen zijn om tot bedrijfssucces te komen.  Anderen typeren Martine als toegewijd, pragmatisch en energiek. Een (team)coach en trainer met inlevingsvermogen die de confrontatie niet schuwt. Een kritische, eerlijke adviseur in HR Development vraagstukken. To the point, doordat zij op tafel brengt wat anderen onbesproken laten. Zij verbindt gedrag met onderliggende opvattingen en drijfveren en geeft heldere, concrete adviezen bij ontwikkelings- of selectievraagstukken.